ေရႊသည္း ေငြသည္း စိန္နဲ႔ခြဲ
ဘီအီးဒီေအာင္သိုက္ စီစဥ္သည့္ ေျပာဇာတ္ (ေရဒီယိုဇာတ္လမ္း) `ေရႊသည္း ေငြသည္း စိန္နဲ႔ခြဲ´   ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္သူမ်ား ဘီအီးဒီေအာင္သိုက္၊ ေဆြဇင္ထိုက္၊ ခင္ယုေမ၊ ခင္ေလးေဆြ၊ ေဒၚေမႏြဲ႕၊ ရဲခင္၊ ဆယ္ျပားေစ့၊ ျပည္စုိး၊ မုိးေဇာ္ စံပယ္ဦးေတးသံသြင္းမွ ျဖန္႔ခ်ိသည္။ ... Continue Reading