ျမန္မာႏိုင္ငံ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ ေထြရာေလးပါး
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ အတြင္း က်င္းပဖို႔ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပတဲ့ အခါ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူေတြ အေနနဲ႔ လြတ္လပ္မႈ၊ မွ်တမႈ ရွိေရးဟာ အေရးႀကီးသလို၊ ဒီအခ်က္ေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အေျခအေနကို အဆံုးအျဖတ္ ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု ေလာေလာဆယ္ အေျခအေနမွာ ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သုေတသီေတြ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြ အေနနဲ႔ "ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆုိင္ရာ ပဋိပကၡ၊ အဓိကရုဏ္း၊ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္ပြားမႈေတြ ေပၚေပါက္ႏိုင္တယ္" ... Continue Reading