ဂါမ၀ါသ ဂဏိတ ပိဋကတ္တိုက္ ေခတ္ေျပာင္း ေတာ္လွန္ေရး
ဂါမ၀ါသ ဂဏိတ ပိဋကတ္တိုက္ ေခတ္ေျပာင္း ေတာ္လွန္ေရး - ကိုယ္အားကိုယ္ကိုး ရပ္ရြာအေျချပဳ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စာေပသိုက္ တည္ေထာင္ျခင္း "ေက်ာက္သား၊ ေရႊ၊ ေငြ၊ သတၳဳ၊ ေပရြက္၊ ထန္းရြက္တို႔ ထက္တြင္ အကၡရာတင္၍ ခရီးဆန္႔ခဲ့ေသာ ျမန္မာစာေပ သတို႔သမီးငယ္သည္ ယခုအခါတြင္ စကၳဴေခတ္ကို ေက်ာ္လႊားၿပီး သကာလ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာ လႈိင္းလုံုးႀကီးကို ခုန္စီး၍ ကူးေမ်ာစ ျပဳေနေလၿပီ။ သို႔ျဖစ္၍ စာေပ ျမတ္ႏိုးသူတို႔ အေနျဖင့္ ျမန္မာစာေပ ျပန္႔ပြား တိုးတက္ ထြန္းကားေစရန္ မိမိတို႔ စြမ္းသမွ် လံု႔လ အင္အား စိုက္ထုတ္၍ နည္းလမ္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ရွာေဖြၿပီး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာ လႈိင္းလံုးႀကီး၏ ... Continue Reading