မ်က္ရႈ အြန္လိုင္း မဂၢဇင္းကို ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၃၇၃ ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေက်ာ္ (၁၀) ရက္ အမ်ိဳးသားေန႔တြင္ စတင္ ထူေထာင္ခဲ့ရာ ယခုအခါ ေလးႏွစ္ တင္းတင္း ျပည့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဤေလးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း မ်က္ရႈကို အားေပး ေထာက္ပံ့သူ စာဖတ္ ပရိသတ္အား ေက်းဇူး ဥပကာရ အထူးပင္ တင္ရွိေၾကာင္း ေရွးဦးစြာ အသိေပးအပ္ပါသည္။

ယမန္ႏွစ္ သံုးႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္တြင္ မ်က္ရႈကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရန္ ကတိျပဳခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မထင္မွတ္ေသာ အေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကတိကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း မရွိခဲ့ပါ။ မ်က္ရႈတြင္ စာမူ အသစ္ မတင္ျဖစ္သည္မွာ လေပါင္း မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပ်က္ကြက္မႈ အတြက္ အႏူးအညြတ္ ေတာင္းပန္ အပ္ပါသည္။

မ်က္ရႈ အြန္လိုင္း မဂၢဇင္း စီစဥ္သူ မေအးလဲ့ထြန္း သည္ ယခုအခါတြင္ ပညာသင္ယူေနဆဲ ျဖစ္သျဖင့္ မ်က္ရႈႏွင့္ ပက္သက္၍ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနပါသည္။ သူ ပညာ သင္ယူမႈ ၿပီးဆံုး ၿပီးေနာက္တြင္ ယခင္ကဲ့သို႔ ျပန္လည္ ေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္ ဟု ဤစာေရးသူ အေနျဖင္ ေမွ်ာ္လင့္ မိပါသည္။

ဤစာေရးသူ အေနျဖင့္လည္း စာေပ ေရးသားျခင္း လုပ္ငန္းကို ကာလ အတန္ၾကာ ရပ္တန္႔ ထားဦးမည္ ျဖစ္သျဖင့္ မ်က္ရႈတြင္ စာေပ ေရးသားႏိုင္မည္ မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

အကယ္၍ မ်က္ရႈ အြန္လိုင္း မဂၢဇင္း စီစဥ္သူ မေအးလဲ့ထြန္း အေနျဖင့္ ျပန္လည္ ေဆာင္ရြက္လွ်င္မူ မ်က္ရႈ အြန္လိုင္း မဂၢဇင္း အသစ္ တစ္ဖန္ ျပန္လည္ ႏိုးထလာမည္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ အကယ္၍ မေအးလဲ့ထြန္း အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ မရွိေတာ့လွ်င္မူ မ်က္ရႈ အြန္လိုင္း မဂၢဇင္းကို ရပ္ဆိုင္းျခင္း မျပဳဘဲ Archive Website အေနျဖင့္ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မ်က္ရႈကို အၿပီးတိုင္ ရပ္တန္႔မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိေစအပ္ပါသည္။

မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ မ်က္ရႈ၏ ေလးႏွစ္တာ ခရီးတြင္ ေထာက္ပံ့ အားေပးဖူးသူ စာဖတ္ ပရိသတ္မ်ား၊ စာေရးဆရာ ဆရာမ်ားကို ေက်းဇူး ဥပကာရ အထူးပင္ တင္ရွိပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။ မေရရာသည့္ ဘ၀ခရီးတြင္ လမ္းတူ၍ လူခ်င္း ဆံုၾကလွ်င္မူ မ်က္ရႈ အေၾကာင္း ေျပာျဖစ္ၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

ေမတၱာျဖင့္

မ်က္ရႈႏွင့္ ေမာင္က်ပ္ခိုး