ေလးႏွစ္သမီးမ်က္ရႈငယ္
မ်က္ရႈ အြန္လိုင္း မဂၢဇင္းကို ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၃၇၃ ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေက်ာ္ (၁၀) ရက္ အမ်ိဳးသားေန႔တြင္ စတင္ ထူေထာင္ခဲ့ရာ ယခုအခါ ေလးႏွစ္ တင္းတင္း ျပည့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဤေလးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း မ်က္ရႈကို အားေပး ေထာက္ပံ့သူ စာဖတ္ ပရိသတ္အား ေက်းဇူး ဥပကာရ အထူးပင္ တင္ရွိေၾကာင္း ေရွးဦးစြာ အသိေပးအပ္ပါသည္။ ယမန္ႏွစ္ သံုးႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္တြင္ မ်က္ရႈကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရန္ ကတိျပဳခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မထင္မွတ္ေသာ အေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကတိကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း မရွိခဲ့ပါ။ မ်က္ရႈတြင္ စာမူ အသစ္ မတင္ျဖစ္သည္မွာ လေပါင္း မ်ားစြာ ... Continue Reading