ျခားနားမထင္
Picture credit to www.aliexpress.com   ေျခလွမ္းလုိက္တုိင္း နာက်င္မႈကုိ ခံစားရေပမယ့္ အားတင္းျပီး တေရြ႕ေရြ႕ ေလွ်ာက္ခဲ႔တယ္။ ၀င္ေပါက္ေနရာ ေရာက္ေတာ႔ နည္းနည္း ျမင္႔ေနတာနဲ႔ ေရြ႕ရုံနဲ႔ မရေတာ႔။ ေျခေထာက္တဖက္ကုိ မ ၾကည့္ေေတာ့ အလြန္ေလးလံျပီး ခ်ဳပ္ရုိးပတ္လည္က နာက်င္လာတယ္။ ၀င္ေပါက္တံခါး နံရံကုိ လက္တဖက္ကကုိင္ အားယူျပီး ကုိယ္တျခမ္းေရြ႕ဖုိ႔ သူ ၾကိဳးစားတယ္။ ‘ဟင္ မခဲ ဘာလုပ္မလုိ႔လဲ။ အိမ္သာ၀င္ခ်င္တာလား။ ေခၚလုိက္တာမဟုတ္ဘူး’ သူ႔ညီမ အေျပးတပုိင္း ေရာက္လာတယ္။ ခ်ိဳင္းက သူ႔ကုိ မတယ္။ ညီမကုိ ေမွးကာ မခဲ ေျခလွမ္းၾကြလုိက္တယ္။ အေသးအဖြဲ အတားအဆီးေလး တခုကုိမွ မေက်ာ္လႊားႏုိင္သည့္ အျဖစ္ပါလား။ ‘တံခါး မပိတ္လုိက္နဲ႔ မခဲ။ ေစ႔ရုံေစ႔ထား။ ... Continue Reading