ေနာက္ဆံုးတည္သီး
(၁) သူ လဲေလ်ာင္းေနသည့္ အခန္းငယ္သည္ ပကတိ တိတ္ဆိတ္ ၿငိမ္သက္ေနေလ၏။ အသံဗလံဟူ၍ သူ႔ အသက္ရႈသံ ခပ္ျပင္းျပင္းမွ အပ အပ္က်သံပင္ မၾကားရ။ ဤဆိတ္ၿငိမ္မႈသည္ သူ႔စိတ္ကို တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားေစ၏။ သူ႔ႏွလံုးအိမ္ကို ညႈိးႏြမ္းအားငယ္ေစ၏။ သူ႔အေတြးေရျပင္ကို ေဘာင္ဘင္ခတ္ေစ၏။ ထိုအခိုက္တြင္ ေႏြဦးကာလ၌ တိုက္ခတ္ေလ့ရွိေသာ ေလေပြရူးကဲ့သို႔ ေဆာက္တည္ရာ မရ ျဖစ္ေနသည့္ အေတြးစိုင္ အရႈပ္အေထြး တစ္ခုသည္ သူ႔ ထံပါးသို႔ ရုတ္ျခည္း ခ်ဥ္းကပ္လာေလ၏။ “ဖြင့္ေျပာလိုက္ရင္ ေကာင္းမလား” ဟု သူ စဥ္းစားမိသည္။ မဟာသမုဒၵရာ ေအာက္ေျခရွိ အသူတစ္ရာ ေစာက္ေသာ ေခ်ာက္နက္ႀကီးထက္ပင္ သာ၍ နက္ရႈိင္းသည့္ သူ၏ ခ်စ္ျခင္းတရားကို ျမတ္ႏိုးရသူအား သိေစခ်င္သည္မွာ အမွန္ပင္ ... Continue Reading