အရွင္၀ီရသူနွင့္စစ္တစ္ပိုင္းအစိုးရ
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လတ္တေလာ ျဖစ္ေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြအရ ဦး၀ီရသူကို ဖမ္းလိုက္ရင္ မုန္းတီးေရးတရားေတြ ကြယ္သြားမလားလို႔ ေမးစရာရွိပါတယ္။ မကြယ္ပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူဟာ အခု ျဖစ္ေနတဲ့ မြတ္စလင္မုန္းတီးေရး လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ျပယုဂ္တစ္ခုသာလွ်င္ျဖစ္လို႔ပါပဲ။ ဒီျပယုဂ္ကို အမွီျပဳၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲရလဒ္ေတြကိုလည္း ထည့္စဥ္းစားရပါလိမ့္မယ္။   ျဖစ္တတ္တာကေတာ့ ျပယုဂ္တစ္ခုရဲ  ့နာမည္ အရမ္းတက္လာျပီဆိုရင္ အဲဒီ ျပယုဂ္ ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ျပႆနာရဲ႕ အတိမ္အနက္၊ ဇာစ္ျမစ္ စတာေတြဟာ ကြယ္သြားတတ္ပါတယ္။ ေျဖရွင္းနည္းကို စဥ္းစားရာမွာလည္း အဲဒီ အရင္းခံအေၾကာင္းေတြကို ဖယ္ဖို႔ ေမ့ေနတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီၾကားထဲ နာမည္ယူခ်င္တဲ့ သူေတြ ကလည္း ဒီျပယုဂ္ကိုသံုးျပီး နာမည္ယူသြားနုိင္ပါေသးတယ္။   ဦး၀ီရသူဟာ သူကိုယ္တိုင္ ဒီအမုန္းတရားေတြကို နွစ္နွစ္ကာကာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္လို႔ဆိုတာ ျငင္းစရာ မရွိပါဘူး။ ... Continue Reading