Photo/Aye Lei Tun

 

*ယေန႔ အဟိ လႊတ္ေတာ္သို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေသာ္တာေဆြ မတက္ေရာက္၊ မယားႏွင့္ စိတ္ေကာက္၍ အရက္ေသာက္ လြန္သြားေသာေၾကာင့္ဟု လိုလို… သတင္းျဖစ္ပြားေနသည္။ အထူး လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ႀကီး ျဖစ္၍ ေပါက္ၾကားလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာတို႔ကို ရာထူးျဖဳတ္ပစ္မည္ ဟူ၍လည္း ၾကားသိရ၏။

 

* ရွင္ေမာဂၢလန္႐ိုက္သည့္ ခိုးသား ၅၀၀ စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာ။

 

* ၿဂိဳလ္တုတြင္ လူထည့္လႊတ္မည္။

 

အဟိ လႊတ္ေတာ္ ဖြင့္လွ်င္ ဖြင့္ခ်င္း အဟိ  ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အတြင္း၀န္က ဦးေသာ္တာေဆြသည္ ယေန႔ ခင္မ်ိဳးခ်စ္၊ ေငြတာရီတို႔ႏွင့္ ကမၼဌာန္းထိုင္လိုက္သြားသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ မတက္ေရာက္ေၾကာင္း ေျပာရာ… အတိုက္အခံ အမတ္အခ်ိဳ႕က “ ယုံ… ယုံေသးဘူး”။ အခ်ိဳ႕ကလည္း “ဟုတ္ေစဦးေတာ့ အရက္ေသာက္ၿပီး မီးစတစ္ဘက္ ေရမႈတ္တစ္ဘက္ လုပ္တာ မေကာင္းပါဘူး” ဟု အဟိ လႊတ္ေတာ္ကို မိန္းကေလး ေဘာ္ဒါေဆာင္ႏွင့္ တူေအာင္ ၾကြက္စီ ၾကြက္စီ ေ၀ဖန္ၾကရာ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌႀကီးက…

 

“ အမတ္မင္းမ်ား ခင္ဗ်ား ဒါဟာ သူ႔ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ပင္ကိုယ္စိတ္ဓာတ္ျဖစ္၍ ေဘးမဲ့ထားသင့္ပါေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဤစကားမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္မကုန္ေစသင့္ေၾကာင္း” ေျပာၿပီး “ ကဲ… ယခု အစီအစဥ္ရွိတာကို စပါေတာ့” ဟု ဆိုမွ ရွင္ေမာဂၢလန္႐ိုက္သည့္ ခိုးသားငါးရာ အစီရင္ ခံစာကို ေရႊဘို ေမ်ာက္လက္ႏွင့္ ၀က္လက္ နယ္မဲ့ အမတ္ ဗိုလ္စကြတ္က ဖတ္ၾကားသည္။

 

သူ႔အစီရင္ခံစာ ဆိုလိုရင္းမွာ “ေဂါတမရွင္ေတာ္ဘုရားလက္ထက္ ရဟႏၲာ ရွင္ေမာဂၢလန္ကို ႐ိုက္ႏွက္ေသာ ခိုးသား ငါးရာသည္ ယခု ဆဌသံဂါ ယနာတင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု အစိုးရလက္ေအာက္တြင္ ဌာနအသီးသီးမွာ ဦးႏု အခါခါ မိန္႔ခြန္းေပးခဲ့သည့္အတိုင္း ျခမ်ား၊ ေလာက္မ်ား၊ ခြတုပ္မ်ား စသည္ျဖင့္ ျဖစ္တည္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ၎တို႔ဟာ ယခုအခါမွာဆိုရင္ ယခင္ ရွင္ေမာဂၢလန္ကို ႐ိုက္ႏွက္ၾကတုန္းကထက္ ပိုမို မိုက္မဲ ေတြေ၀ေနၾကပါေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ စုံစမ္းေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ား အနားမွ မသီ၀ံ့ဘဲ လက္ေလွ်ာ့၍ ျပန္ခဲ့ရပါတယ္”ဟု ဆိုေလရာ အားလုံးေသာ အမတ္မ်ား ဟင္းကနဲ သက္ျပင္းႀကီးေတြ တၿပိဳက္နက္ ခ်ၾကရာ လႊတ္ေတာ္ တစ္ခုလုံး ဟုံးကနဲ ျမည္သြားေလ၏။ ထို႔ေနာက္ ဤကိစၥတြင္ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္အတြက္ ၀မ္းနည္းျခင္းအထိမ္းအမွတ္ျဖင့္ ၇၅စကၠန္႔မွ် ဆိတ္ၿငိမ္ေနၾကေစရာ၊ အဟိ လႊတ္ေတာ္အမတ္အသီးသီးသည္ မိမိ မယားငယ္ရွိရာသို႔၎၊ အရက္ဆိုင္ မ်ားသို႔၎၊ ေနာက္အပတ္ေျပးမည့္ ျမင္းစာရင္းကို၎၊ စိတ္ဓာတ္မ်ားျပန္လႊင့္ထားျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ဆိတ္ၿငိမ္ေနႏိုင္ၾကပါေပ၏။ ယင္းကိစၥၿပီးမွ အစီအစဥ္အရ ဟသၤာတေတာင္ျပင္ အမတ္ဦးစိန္၀င္းေအာင္က…

 

“ဥကၠဌႀကီးခင္ဗ်ား အဟိ တိုင္းျပည္သည္ စက္မႈလက္မႈ ေလာကဓာတ္ပညာ ထြန္းကားတဲ့ေနရာမွာ အျခားႏိုင္ငံႀကီးမ်ားႏွင့္ တန္တူရွိေနသည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။ သို႔ပါ၍…

 

(၁) အဟိက ၿဂိဳလ္တုေဆာက္လုပ္ရန္ရည္ရြယ္ပါသလား၊ (၂) ရည္ရြယ္လွ်င္ မည္သုိ႔အမ်ိဳးအစားပါလဲ၊ ပါပၿဂိဳလ္ထက္ ပါပ ဓာတ္အားမ်ား ပါမည္လား။ (၃) အျခား စက္မႈလက္မႈ တိုးတက္ပုံမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။ (၄) အဟိ ေဆးခ်က္စက္႐ုံႀကီးမွ မည္ကဲ့သို႔ ေဆးစြမ္းေကာင္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေနပါၿပီလဲ။”

 

(၁) အဟိ တိုင္းျပည္သည္ ေလာကဓာတ္ပညာ ထြန္းကားတဲ့ေနရာမွာ အျခားတိုင္းျပည္မ်ား ေနာက္က တုပလိုစိတ္ မရွိေသာေၾကာင့္ ၿဂိဳလ္တုလုပ္ရန္ စိတ္ကူး မထည့္ပါ။ ရင္ေဘာင္တန္းလိုက္ရန္အတြက္သာ ၿဂိဳလ္တုတစ္လုံး ၀ယ္ယူလိုက္ေၾကာင္း၊ အဟိ အသံလႊင့္ဌာနမွ ေက်ညာၿပီးပါၿပီ။

 

(၂) … ကို ေျဖရန္ မလိုေတာ့ပါ။

 

(၃) အျခား စက္မႈလက္မႈ တိုးတက္ပုံမ်ားမွာဆိုရင္ ႏို႔ဆီဘူးမွ မီးခြက္အျဖစ္၎၊ ေမာ္ေတာ္ကားတိုင္ယာမွ ဘိနပ္အျဖစ္၎၊ ဒန္အိုးေပါက္ ပုလင္လြတ္မွ ပတာနီကုလား ပဲေလွာ္အျဖစ္၎၊ S.A.M.B စပါးက်ီကို ျပာအျဖစ္သို႔၎၊ ကြက္သစ္တို႔ကို မီးေလာင္ေျမ၊ ၎မွ လခမနည္းေသာ တိုက္သစ္ႀကီးမ်ား အျဖစ္သို႔၎၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳလုပ္ေအာင္ျမင္၍ ေနပါၿပီ။

 

(၄) အဟိ ေဆးခ်က္ စက္႐ုံႀကီးမွ ယခုအခါ ကေယကယာေပါက္ေပါက္ဆုပ္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္၍ သူငယ္တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားသို႔ ေ၀ငွေပးေနပါၿပီ။

ထို႔ေနာက္… ႐ုရွားမွ အဟိသုံးေငြ ၇၅ကုေဋႏွင့္ ၀ယ္ထားေသာ ၿဂိဳလ္တုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိပ္ ရွင္းလင္းျပသၿပီး ၿဂိဳလ္တုလႊတ္ရာတြင္ တိရစၧာန္ ထည့္လႊတ္မည္လား၊ လူထည့္မည္လား ေဆြးေႏြးၾကရာ နတ္တလင္းအမတ္ ဦးၾကာဟိန္းက…

 

“ဥကၠဌႀကီး ခင္ဗ်ာ… ကၽြန္ေတာ္၏ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္ကို ေျပာပါရေစ… ယခုအခါဆိုလွ်င္ ႐ုရွားက ေခြးမလီကာကို ထည့္လႊတ္ၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ တိရစၧာန္ထည့္လႊတ္ျခင္းျဖင့္ သူမ်ားေနာက္ မလုပ္သင့္ပါ… အဟိ တိုင္းျပည္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္… သူ႔အ႐ိုးႏွင့္ သူ႔ျပန္ထိုးဆိုသလို သူ႔ဆီက ၀ယ္တဲ့ ၿဂိဳလ္တုႏွင့္ သူ႔ထက္သာတဲ့ အျဖစ္ ေရာက္ေအာင္ လူကို ထည့္လႊတ္ဖို႔ အဆိုသြင္းပါတယ္”

 

လႊတ္ေတာ္ တစ္ခုလုံး ညီညီညာညာ ေထာက္ခံၾက၍ ဤအဆိုကို အတည္ျပဳလိုက္ၿပီးေနာက္ ဘယ္သူ႔ ထည့္လႊတ္မလဲဆိုသည့္ ျပႆနာ ေပၚလာသည္။

 

ယင္းတြင္ အမတ္တေယာက္က ႐ုရွားၿဂိဳလ္တုႏွင့္ လိုက္ပါဘို႔ ႐ုရွားသံ႐ုံးမွတဆင့္ ေမာ္စကိုသို႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္သည့္ ကိုသန္းထြဋ္ကို အၾကံေပးရာ သက္ဆိုင္ရာ အတြင္း၀န္က…

 

“ အမတ္မင္းခင္ဗ်ား…  ႐ုရွားက ၿဂိဳလ္တုလႊတ္တဲ့ အခါမွာ ေလာကဓာတ္ပညာ စုံစမ္းေရးအတြက္ ၎ပညာကို နားလည္တဲ့သူမွသာ ထည့္လႊတ္မည့္နည္းတူ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အဟိကလဲ အႏုပညာအတြက္ အထူးသျဖင့္ စာေပအတြက္ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ စာေပကိုနားလည္သူ စာေရးဆရာ တစ္ေယာက္ေယာက္ကိုသာ ထည့္လႊတ္ဘို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိပါတယ္… ”

 

ဤတြင္ အတိုက္အခံအမတ္အားလုံးက “ဒါျဖင့္ စာေရးဆရာ… က်ဳပ္ကို အဟိ ဥကၠဌႀကီး ဦးေသာ္တာေဆြ”ဟု ေသေၾကာင္း ၾကံလိုေသာ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ တညီတညာတည္း အဆိုသြင္းၾကရာ၊ အမယ္ေလး ဖ စ သ အမတ္က ဦးေရေရာ… ပဲ့ေရေရာ ပိုမ်ားလို႔သာေပါ့… မဲခြဲရာမွာ ထိုအဆို ႐ွဴံးသြားေပလို႔။

 

ေနာက္ အလြမ္းစာေရးဆရာ သန္းေဆြကို အဆုိသြင္းၾကျပန္ရာ…

 

“ဟာ… သည္ေကာင္နဲ႔ မျဖစ္ပါဘူး… မ်က္ရည္ တစက္စက္နဲ႔… ၿဂိဳလ္တု ကမၻာပတ္တဲ့အခါမွာ ကမၻာအရပ္ရပ္ ၾကြက္ေသးပန္းသလို ေနပါဦးမယ္” ဆိုျခင္းျဖင့္ ထို အဆို ႐ုတ္သိမ္းသြား၏။

 

ထို႔ေနာက္ တဖန္ ယခု စာေပဗိမာန္ဆု ေနာက္ဆုံးရ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ မမေလးကို အဆို သြင္းၾကျပန္ရာ၊ သူမသည္ စာေပစိတ္ဓာတ္ ရင့္သန္ပါ။။ ရဲရင့္သတၱိရွိပါ၏။ သို႔ေသာ္ သားသမီးသံေယာဇဥ္ေတြ ရွိေန၍ မသင့္ေလ်ာ္ပါ။ ထို႔ျပင္… ႐ုရွားက လႊတ္ထားသည္မွာ ေခြးမကေလးျဖစ္ေန၍ သူတို႔ခ်င္း(၀ိညာဥ္ခ်င္း)ေတြ႕ေသာ္ မသဘာ၀အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္ေနျခင္းျဖင့္ ကမၻာသို႔ အက်ိဳးရွိေသာ သတင္းမ်ား ျပန္ပို႔ႏိုင္ၾကမည္မဟုတ္ဟု ကန္႔ကြက္ၿပီသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ထည့္လႊတ္သင့္သူကို ခ်က္ျခင္း ရွာေဖြေတြ႕ၾကသည္။ ၎မွာ ဒဂုန္တာရာ….

 

ဒဂုန္တာရာသည္ လူပ်ိဳႀကီးျဖစ္သည္။ ဘာမွ် သံေယာဇဥ္မရွိ၊ ေခြးမေလး လီကာႏွင့္ ေတြ႕လွ်င္လည္း ဖိုနဲ႔ မ ၀ိညဥ္ခ်င္း သင့္ျမတ္ႏိုင္စရာ ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ၎၏ နာမည္မွာ “တာရာ” ျဖစ္ေန၍ တကယ့္ နကၡတ္တာရာ ျဖစ္သြားရန္မွာ လြန္စြာမွ  သင့္ျမတ္လွေၾကာင္းျဖင့္ အားလုံး သေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးေနာက္ ထို႔ေန႔ လႊတ္ေတာ္ကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ပါ၏။

 

ေနာက္လ… ဒဂုန္တာရာကို ၿဂိဳလ္တုႏွင့္ လႊတ္ပါလိမ့္မည္…။

 

ရႈမ၀မဂၢဇင္း

ဒီဇင္ဘာလ၊ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္

 

Facebook မွ