ပန္းခ်ီဆရာ ၆၀ နီးပါးျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ပန္းခ်ီကား ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို ပန္းခ်ီဆရာငါးဦးက စုေပါင္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ပန္းခ်ီကား ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းအသြင္ကို ရယူထားေသာ္လည္း ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွာမူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အသြင္တစ္ရပ္ထက္ ပန္းခ်ီေလာကအတြင္း လိုအပ္ခ်က္က္ို ၀င္ျဖည့္သည့္ အေနအထား တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္ဟု အဆုိပါ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္လ်က္ရွိသူ ပန္းခ်ီဆရာ ဦးလွထြန္းက ေျပာသည္။

 

“အဓိကေတာ့ ပန္းခ်ီဆရာနဲ႔ ၀ယ္လက္တုိ႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ေပးတဲ့ သေဘာပါ။ အဲဒီလို ေတြ႕ေပးတဲ့အတြက္ ပန္းခ်ီအေၾကာင္း နားမလည္တဲ့သူေတြ အေနနဲ႔လည္း အရည္အေသြး ညံ့တဲ့ ပစၥည္းမ်ဳိး ၀ယ္မိတာမ်ဳိးလည္း မရွိေတာ့ဘူးေပါ့။ ၀ယ္ခ်င္တဲ့သူ ဆက္သြယ္လာရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ဘယ္ပန္းခ်ီဆရာက ဘယ္အပိုင္း ကၽြမ္းက်င္တယ္ စသျဖင့္ အၾကံဥာဏ္ေပးတာမ်ိဳးလည္း လုပ္ေပးပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

 

၎တုိ႔အေနျဖင့္ ပန္းခ်ီဆရာႏွင့္ ၀ယ္လက္တုိ႔အား တိုက္ရိုက္ ေတြ႕ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အဓိကအားျဖင့္ ဟိုတယ္မ်ား၊ မိုတယ္မ်ား၊ ႐ံုးခန္းမ်ားႏွင့္ လက္ေဆာင္ ေပးလိုသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သည္ဟု ဆုိသည္။

 

အဆုိပါ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းတြင္ ပန္းခ်ီဆရာမ်ား၏ လက္ရာမူၾကမ္းမ်ားအား စုေဆာင္းထားရွိၿပီး ၀ယ္သူအႀကိဳက္ ႏွစ္သက္ရာ ပန္းခ်ီဆရာထံသို႔ ပို႔ေပးေၾကာင္း၊ ၀န္ေဆာင္ခ အေနျဖင့္ ၀ယ္သူဘက္မွ မယူဘဲ၊ ေရာင္းခ်သူ ပန္းခ်ီဆရာထံမွသာ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအၾကား ယူေၾကာင္း ဦးလွထြန္းက ေျပာသည္။

 

ယင္းကဲ့သို႔ ပန္းခ်ီကား ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ေပၚေပါက္လာျခင္းအေပၚ ထင္ရွားသည့္ ပန္းခ်ီဆရာ တစ္ဦးျဖစ္သူ ၿငိမ္းခ်မ္းဆုကလည္း ပန္းခ်ီဆရာမ်ား အေနျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ကိုယ္တုိင္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ ပန္းခ်ီကား လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေစ်းကြက္တစ္ခု ျဖစ္လာပါက ပန္းခ်ီဆရာမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပလာႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

 

“ဒီလိုလုပ္ငန္းေတြ ေပၚလာတာ ပန္းခ်ီဆရာရဲ႕ စိတ္ႀကိဳက္ ေစ်းႏႈန္းရရင္ အဆင္ေျပပါတယ္။ ေစ်းကြက္ရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရင္ ပန္းခ်ီဆရာေတြ အေနနဲ႔ ၀မ္းသာစရာေပါ့” ဟု ပန္းခ်ီဆရာ ၿငိမ္းခ်မ္းဆုက ဆုိသည္။

 

ပိုင္ပိုင္(ျမစ္မခ)

မႏၱေလးအလင္း

စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္