ႏိုင္ငံႀကီးသားစိတ္ မရွိဘူးတဲ့လား
ခုတေလာ သတင္းစာေတြ ေကာက္ကိုင္လုိက္တဲ့ အခါတုိင္း ဝမ္းသာပီတိျဖစ္စရာ သတင္းေတြနဲ႔ ေၾကာ္ျငာေတြကို အမ်ားဆုံးေတြ႕ေန ရတယ္။ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္က ဆရာကန္ေတာ့ပြဲ သတင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာေက်ာင္းေတြ သာမက ႏုိင္ငံျခား သာသနာျပဳေတြ ဖြင့္လာတဲ့ စိန္႔ေက်ာင္းေတြနဲ႔ ကြန္ဗင့္ေက်ာင္းေတြမွာ ေနခဲ့ၾကတဲ့ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြကပါ လုပ္ေဆာင္ လာၾကတာ ဝမ္းသာစရာ ျမင္ေတြ႕ေနရတယ္။     လူရာမဝင္ၾက သတင္းစာေတြမွာ ဖတ္ရတာကို တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ဆယ့္ေလးငါးခုေလာက္ ရွိတယ္။ အထက္တန္း ေက်ာင္းေတြမွာ လုပ္သလုိ တကၠသိုလ္ေတြမွာလည္း ဘာသာရပ္ အလိုက္၊ ႏွစ္အလုိက္ လုပ္ၾကတယ္။ ေက်ာင္းဆရာ ဆုိတာ ... Continue Reading