ေတာင္ဖလူလယ္ျပင္မွသည္…. နိဗၺာန္ဆီသုိ႔…
။၁။ ေနရာ                     း ေတာင္ဖလူလယ္ျပင္ အခ်ိန္                     း အင္းဝေခတ္ ေခတ္                     း အင္းဝေႏွာင္း (ရွမ္းႏြယ္ဝင္ -  သိုဟန္ဘြားမင္း)   သံဃာ႔ဦးေသွ်ာင္မေထရ္ၾကီးသည္ မင္းမိန္႔ျပန္တမ္းစာ ရြတ္ဆုိေနေသာ အမတ္ကို ေသခ်ာၾကည္႔ရင္း နား စြင္႔ေနသည္။   “တပည္႔ေတာ္ သိုဟန္ဘြားမင္းသည္ မင္းျဖစ္သည္မွ ယေန႔အထိ အင္းဝ၏ ဂုဏ္ေရာင္ ရဟန္းသံဃာ အရွင္သူျမတ္မ်ားကို ပင္႔ဖိတ္ပူေဇာ္သမႈ မျပဳရေသးသျဖင္႔ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာဂုဏ္ေတာ္မ်ားကို ဦးထိပ္ထား၍ အင္းဝျပည္တဝွန္းရွိ ရဟန္းသံဃာေတာ္ ရွင္သူျမတ္အေပါင္းအား ဆြမ္းကပ္ ပူေဇာ္လုိပါသျဖင္႔ ေတာင္ဖလူ လယ္ျပင္ မဂၤလာမ႑ပ္သုိ႔ ဆြမ္းၾကြေတာ္မူပါမည္႔ေၾကာင္း လက္ဆယ္ျဖားမုိး ရိုက်ိဳးဦးတင္ပါသည္ ဘုရား”  ။   ထုိဆြမ္းဖိတ္ၾကားလႊာပို႔အျပီး ေနာက္တေန႔ ေန႔ဆြမ္းစားခ်ိန္မွာ အင္းဝေရႊျမိဳ႕ေတာ္ၾကီး၏ ေတာင္ဘက္ ေတာင္ဖလူလယ္ျပင္သုိ႔ ေက်ာင္း ... Continue Reading