လာမည့္ ႏုိ၀င္ဘာလဆန္းပိုင္းမွ စ၍ က်ပ္သံုးသိန္းတန္ GSM မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား ခ်ထားေပးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာ္ငး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ မိုဘိုင္းအင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးသိန္းဦးက ေျပာသည္။

 

ဤကဲ့သို႔ က်ပ္သံုးသိန္းတန္ GSM မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား ခ်ထားေပးျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားပါ မိုဘိုင္းဖုန္း ကိုင္တြယ္သံုးစြဲခြင့္ ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု ေျပာသည္။

 

“ႏုိ၀င္ဘာလဆန္းဆိုရင္ သံုးသိန္းတန္ GSM ဖုန္းကုိ တရား၀င္ ေလွ်ာက္လႊာနဲ႔ ေခၚယူသံုးစြဲခြင့္ ျပဳေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သံုးသိန္းတန္ ဖုန္းေတြခ်ေပးလို႔ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္း က်ပ္မသြားပါဘူး။ GSM တာ၀ါတိုင္ေတြကို ထပ္ၿပီး တည္ေဆာက္ေနသလုိ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္းမွာ အဓိကက်တဲ့ ဖုန္းကြန္ရက္ ေဆာ့ဖ္၀ဲအသစ္ေတြကိုလည္း တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ အလံုးေရ တစ္သိန္းထိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ စၿပီး ခ်ထားေပးပါမယ္။ ရန္ကုန္ၿပီးရင္ မႏၱေလးနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ကုိပါ ဆက္တုိက္ ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္” ဟု ဆိုသည္။

 

၎အျပင္ ေအာ္တိုအိတ္ခ်ိန္း (Auto Exchange) ဖုန္းစနစ္ ေျပာင္းလဲ၍ သံုးစြဲခြင့္ျပဳခဲ့စဥ္ အခ်ိန္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ သံုးစြဲခဲ့ေသာ ဖုန္းအလံုးေရမွာ ၇၄၈၅၅ လံုး ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ Auto exchange ဖုန္းသံုးစြဲမႈ က်ယ္ျပန္႔လာေသာ အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္လည္း  စစ္တမ္းမ်ားအရ ဖုန္းသံုးစြဲမႈ အေျခအေနမွာ (၁.၀၉) သန္းခန္႔ ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ CDMA800 MHz ဖုန္းမ်ား၊ CDMA450 MHz ဖုန္းမ်ားႏွင့္ GSM မိုဘိုင္းဖုန္း သံုးစြဲမႈမွာ ၂ ဒႆမ ၀၁ သန္း ခန္႔ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခု သံုးသိန္းတန္ GSM ဖုန္းမ်ား ခ်ထားေပးၿပီးပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဖုန္းသံုးစြဲမႈ အေျခအေနမွာ သံုးသန္းမွ ေလးသန္းအထိ ရွိလာႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ဆက္လက္ ေျပာပါသည္။

 

ခ်စ္ေအာင္

မႏၱေလးအလင္း

ဇူလိုင္လ ၁ ရက္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္