အမ်ိဳးသားေန႔ဖတ္စာ
အမ်ိဳးသားေန႔ဖတ္စာ ယေန႔သည္ကား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဗမာျပည္၏ အမ်ိဳးသားေန႔ပင္တည္း။ အမ်ိဳးသားေန႔ဟု ဆိုလိုက္လွ်င္ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး ရရွိရန္ လႈပ္ရွားျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔အစည္းတို႔ ေပၚေပါက္လာျခင္းႏွင့္ စသည္တို႔ႏွင့္ ေရာေထြးကာ မဆီမဆိုင္ ေထြးေရာ ယွက္တင္ ေတြးေတာ ၾကံဆတတ္ၾကေသာ ကမာၻ႔အျမင္ရွိသူ မ်ိဳးဆက္သစ္တို႔ႏွင့္ ဗမာေျပမွာ ပညာသင္ရတာ မေကာင္းရင္ တျခားမွာ ထြက္သင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကေပါ့ဟု ဆိုရက္သသူတို႔ တိုးတက္ လိမၼာေစရန္ အလို႔ငွာ အကၽြႏ္ုပ္ ေမာင္ၾကပ္ခိုးသည္ ထိုသူတို႔အား မိမိ သိထားသေလာက္ မေတာက္တေခါက္ ဗဟုသုတျဖင့္ ဆရာလုပ္ေတာ့အံ့ ဟူေသာ ညစ္ပတ္သည့္ စိတ္ထားျဖင့္ ဤ အမ်ိဳးသားေန႔ဖတ္စာကို အထူးထူးေသာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာတို႔မွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ေခ်သတည္း။ မႏၱေလးၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ေသာ ... Continue Reading